4 punts clau sobre els Rovellons

Els rovellons són una mena de fongs comestibles que ja els romans consumien, de fet són els fongs més habituals a les cuines de tot arreu.